ภาพกรุงเทพมหานครที่ปกคลุมไปด้วยฝุ่นควัน ซึ่งขณะนี้ยังไร้การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพจากภาครัฐ

ข้อมูลละเอียดรายวัน พื้นที่

AVG
-
MAX
-
CUR
-
AVG
-
MAX
-
CUR
-
AVG
-
MAX
-
CUR
-
AVG
-
MAX
-
CUR
-
AVG
-
MAX
-
CUR
-

ค่าในแผนที่แสดงข้อมูล PM2.5 รายชั่วโมง หน่วยเป็น µg/m3

คลิกที่ตำแหน่งสถานีเพื่อแสดงกราฟข้อมูลย้อนหลัง 24 ชั่วโมง